REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 311

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 388/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok”, ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2014 r. – resortu Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 91, 102, 137, 167, 204, 216, 247, 292 i 293.

Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.]

Załączniki do decyzji Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 24 września 2014 r. (poz. 311)

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY NA 2014 R. – RESORT OBRONY NARODOWEJ W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY NA 2014 R. – RESORT OBRONY NARODOWEJ W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-24
  • Data wejścia w życie: 2014-09-24
  • Data obowiązywania: 2014-09-24
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA