REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 141

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 159 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, 56, 86 i 127) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.]

Załącznik do decyzji Nr 159 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 11 maja 2015 r.(poz. 141)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Roz-dział

§

DB

DG

DGW

IWsp.SZ

OZŻW

JW 4101

JW 4724

NCK

SKW

 

750

 

 

7 969

-7 969

 

 

 

 

 

 

 

C

75001

 

7 969

-7 710

 

 

 

 

 

 

 

259

4060

7 969

-7 710

 

 

 

 

 

 

 

259

75057

 

 

-259

 

 

 

 

 

 

 

-259

4060

 

-259

 

 

 

 

 

 

 

-259

752

 

 

1 267 362

-2 769

1 201 000

-2 596 505

-2 525

1 399 374

-1 260 00

-2 346

-3 591

0

75201

 

 

 

 

-2 022 634

 

 

 

 

 

-2 022 634

4060

 

 

 

-2 022 634

 

 

 

 

 

-2 022 634

75202

 

 

 

 

-244 669

 

 

 

 

 

-244 669

4060

 

 

 

-244 669

 

 

 

 

 

-244 669

75203

 

 

 

 

-92 028

 

 

 

 

 

-92 028

4060

 

 

 

-92 028

 

 

 

 

 

-92 028

75207

 

 

 

 

 

-2 525

 

 

 

 

-2 525

4060

 

 

 

 

-2 525

 

 

 

 

-2 525

75213

 

1 267 362

 

 

 

 

 

 

 

 

1 267 362

4010

-1 010 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 010 000

4060

2 607 736

 

 

 

 

 

 

 

 

2 607 736

4110

-306 374

 

 

 

 

 

 

 

 

-306 374

4120

-24 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-24 000

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 591

-3 591

4060

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 591

-3 591

75219

 

 

 

 

 

 

1 139 374

-460 000

 

 

679 374

3070

 

 

 

 

 

 

-180 000

 

 

-180 000

4060

 

 

 

 

 

 

-50 000

 

 

-50 000

4110

 

 

 

 

 

123 219

 

 

 

123 219

4120

 

 

 

 

 

10 020

 

 

 

10 020

4170

 

 

 

 

 

 

-30 000

 

 

-30 000

4410

 

 

 

 

 

500 000

 

 

 

500 000

4420

 

 

 

 

 

500 000

-200 000

 

 

300 000

4780

 

 

 

 

 

6 135

 

 

 

6 135

75220

 

 

 

 

-229 518

 

260 000

-800 000

 

 

-769 51 8

4060

 

 

 

-229 518

 

 

 

 

 

-229 51 8

4210

 

 

 

 

 

 

-500 000

 

 

-500 000

4270

 

 

 

 

 

260 000

 

 

 

260 000

4300

 

 

 

 

 

 

-300 000

 

 

-300 000

75295

 

 

-2 769

1 201 000

-7 656

 

 

 

-2 346

 

1 188 229

4010

 

 

1 010 000

 

 

 

 

 

 

1 010 000

4050

 

 

 

 

 

 

 

-161

 

-161

4060

 

-2 769

 

-7 656

 

 

 

-2185

 

-12 610

4110

 

 

167 000

 

 

 

 

 

 

167 000

4120

 

 

24 000

 

 

 

 

 

 

24 000

755

 

 

 

 

2 312

-2 312

 

 

 

 

 

0

75503

 

 

 

2 312

 

 

 

 

 

 

2 312

4050

 

 

-137 646

 

 

 

 

 

 

-137 646

4060

 

 

139 958

 

 

 

 

 

 

139 958

75506

 

 

 

 

-2 312

 

 

 

 

 

-2 312

4060

 

 

 

-2 312

 

 

 

 

 

-2 312

3000

0

0

0

0

0

0

-180 000

0

0

-180 000

4000

1 275 331

-10 738

1 203 312

-2 598 817

-2 525

1 399 374

-1 080 000

-2 346

-3 591

180 000

Cz. 29

1 275 331

-10 738

1 203 312

-2 598 817

-2 525

1 399 374

-1 260 000

-2 346

-3 591

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
  • Data wejścia w życie: 2015-05-12
  • Data obowiązywania: 2015-05-12
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA