REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 145

PEŁNOMOCNICTWO Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 i 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), w związku z art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), udzielam

Panu Stanisławowi WALICKIEMU
DYREKTOROWI DEPARTAMENTU
NAUKI I SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z udzielaniem Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dotacji celowych, a w szczególności:

1) zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o udzielenie Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w związku z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycyjnych;

2) zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W sprawach objętych pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego może ustanowić dalszego pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Pana płk. Roberta Kurowskiego, do poszczególnych czynności objętych pełnomocnictwem.

W sprawach objętych pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego lub dalszy pełnomocnik podpisują dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” uwierzytelniając je odciskiem pieczęci urzędowej Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
  • Data wejścia w życie: 2015-05-11
  • Data obowiązywania: 2015-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA