| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Prawny

DECYZJA NR 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 479/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 328 oraz z 2016 r. poz. 106, 127 i 189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Bartoszowi Kownackiemu:”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Michałowi Dworczykowi – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;”,

c) w pkt 5 uchyla się lit. c;

2) w § 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartosz Kownacki:”,

b) uchyla się pkt 5;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„3a. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Michał Dworczyk, jest właściwy w zakresie koordynowania całości spraw związanych z działalnością proobronną.”;

4) uchyla się § 6;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Sekretarze stanu oraz podsekretarze stanu udzielają – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, zgodnie z zakresem swoich właściwości.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »