REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 9

DECYZJA NR 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 6 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 2014, poz. 82), postanawiam, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 45 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe, zmienionej decyzją nr 3 z dnia 21 lutego 2013 r., decyzją nr 19 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz decyzją nr 25 z dnia 31 października 2013 r., załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Załącznik 1. [LIMIT ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI REPREZENTACYJNE I OKOLICZNOŚCIOWE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W 2014 R.]

Załącznik do Decyzji Nr 19
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 6 marca 2014 r.

LIMIT ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI REPREZENTACYJNE I OKOLICZNOŚCIOWE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W 2014 R.

1. Limit środków budżetowych na cele reprezentacyjne i okolicznościowe dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 1, do wysokości:

tabela 1

Wartości podane w zł

Lp.

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki reprezentacyjne

Wydatki okolicznościowe

ogółem

w tym na przyjęcia gości zagranicznych

1.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

118 000

50 000

46 000

2.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

5 500

4 000

3.

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

5 500

4 000

4.

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

5 500

4 000

5.

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

5 500

2 000

6.

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

2 500

3 500

Razem

142 500

50 000

63 500

 

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 2, w wysokości:

tabela 2

Wartości podane w zł

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1

Komendant Główny PSP

1

720

8 640

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

3

300

10 800

3

Dyrektor Biura/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

13

100

15 600

4

Zastępca Dyrektora Biura/Główny Księgowy/Redaktor naczelny PP

15

60

10 800

RAZEM*

45 840

 

*kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

3. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa jednostek uprawnionych, ustala się w tabeli 3, w wysokości:

tabela 3

Wartości podane w zł

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1

Komendant Centralnej Szkoły PSP,
Komendanci Szkół Aspirantów PSP (2), Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP.

4

140

6 720

2

Zastępcy Komendantów:
Centralnej Szkoły PSP (2),
Szkół Aspirantów PSP (4),
Szkoły Podoficerskiej PSP.

7

50

4 200

3

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

1

100

1 200

RAZEM*

12 120

 

*kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

4. Limit wydatków reprezentacyjnych na realizację usług określonych w § 2 pkt 2 decyzji, ustala się w wysokości do 60 zł na osobę. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny lub kierownik uprawnionej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu. Zarówno wniosek wraz z uzasadnieniem o jednorazowe zwiększenie limitu jak i zgoda Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-06
  • Data wejścia w życie: 2014-03-06
  • Data obowiązywania: 2014-03-06
  • Dokument traci ważność: 2016-03-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA