REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 6
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 statutu Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. poz. 1648, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej (Dz. Urz. GUS poz. 38 i 54 oraz z 2016 r. poz. 17) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się Komisję Metodologiczną, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

– przewodnicząca: Zofia Barbara Liberda,

– członkowie: Anna Wziątek-Kubiak,

Janusz Czapiński,

Czesław Domański,

Henryk Domański,

Krzysztof Jajuga,

Krzysztof Marczewski,

Włodzimierz Okrasa,

Marek Walesiak,

Janusz Witkowski,

Bohdan Wyżnikiewicz,

– sekretarz: Mirosława Grębowiec – konsultant w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Prezes Dominik Rozkrut

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. poz. 1044, z 2004 r. poz. 263, z 2005 r. poz. 342 i 1285, z 2007 r. poz. 925, z 2009 r. poz. 939, z 2011 r. poz. 523 oraz z 2012 r. poz. 1400.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-19
  • Data wejścia w życie: 2017-06-01
  • Data obowiązywania: 2017-06-01
  • Dokument traci ważność: 2018-03-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA