REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 8

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie sprostowania błędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obwieszcza się, że w zarządzeniu nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 64) zamiast:

"§ 10. 1. W celu zapewnienia ciągłości prac Rady, do czasu ukonstytuowania się kolejnej, członkowie dotychczasowej Rady mogą przedkładać stanowisko w sprawach będących w toku.

§ 11. 1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Gabinet Prezesa w Głównym Urzędzie Statystycznym.

§ 12. 1. Wydatki związane z działalnością Rady, w tym koszty podróży, noclegów i wyżywienia członków Rady niebędących pracownikami jednostek służb statystyki publicznej, pokrywane są z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 13. 1. Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 35, z 2009 r. poz. 18, z 2010 r. poz. 46, z 2014 r. poz. 36 oraz z 2015 r. poz. 49).

§ 14. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r."

powinno być:

"§ 10. W celu zapewnienia ciągłości prac Rady, do czasu ukonstytuowania się kolejnej, członkowie dotychczasowej Rady mogą przedkładać stanowisko w sprawach będących w toku.

§ 11. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Gabinet Prezesa w Głównym Urzędzie Statystycznym.

§ 12. Wydatki związane z działalnością Rady, w tym koszty podróży, noclegów i wyżywienia członków Rady niebędących pracownikami jednostek służb statystyki publicznej, pokrywane są z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 13. Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 35, z 2009 r. poz. 18, z 2010 r. poz. 46, z 2014 r. poz. 36 oraz z 2015 r. poz. 49).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.".

Prezes Dominik Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
  • Data wejścia w życie: 2020-02-19
  • Data obowiązywania: 2020-02-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA