REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 11

DECYZJA NR 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Tekst pierwotny

W związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.2)), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646, z późn. zm.3)), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940, z późn. zm.4)) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797), zarządza się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 53) załącznik nr 1 do załącznika do decyzji, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BOGDAN ZDROJEWSKI

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632 , z 2007 r. Nr 247, poz. 1831, z 2008 r. Nr 139, poz. 879 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1005.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617, z 2007 r. Nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz. 1619, z 2007 r. Nr 247, poz. 1832, z 2008 r. Nr 139, poz. 881 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1006.

Załącznik 1. [Wykaz programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających]

Załącznik do decyzji nr 3
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 16 lutego 2011 r. (poz. ...)

WYKAZ programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających

Nazwa programu

Nazwa priorytetu

Nazwa departamentu/instytucji zarządzającej

Wydarzenia artystyczne

1. Muzyka

Departament Mecenatu Państwa

 

2. Teatr i taniec

 

 

3. Sztuki wizualne

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

 

4. Literatura

Instytut Książki

 

5. Czasopisma

 

 

6. Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

 

7. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Rozwój szkolnictwa artystycznego

1. Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

 

2.Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Edukacja kulturalna

 

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Dziedzictwo kulturowe

1. Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

 

2. Wspieranie działań muzealnych

Departament Dziedzictwa Kulturowego

 

3. Kultura ludowa

Departament Narodowych Instytucji Kultury

 

4.Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego

 

5.Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Infrastruktura kultury

 

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Departament Funduszy Europejskich

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-02-16
  • Data obowiązywania: 2011-02-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA