REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 4 poz. 35

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm2)) w związku z § 14 ust. 1 statutu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na kadencję w latach 2011 – 2015, w następującym składzie:

1) kpt. ż. w. prof. zw. dr Daniel Duda;

2) dr hab. inż. Marek Dzida;

3) kpt. ż. w. Stefan Krella;

4) kpt. ż. w. dr inż. Andrzej Królikowski;

5) kmdr por. Jerzy Łubkowski;

6) prof. dr hab. Bolesław Mazurkiewicz;

7) dr Janusz Marszalec;

8) prof. dr hab. Mieczysław Nurek;

9) Ewa Maria Róźańska;

10) Julian Franciszek Skelnik;

11) dr Fryderyk Tomala;

12) Władysław Zawistowski.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-06-14
  • Data obowiązywania: 2011-12-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA