REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie założenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2022 r. zakłada się Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2, zwaną dalej "Szkołą".

2. Szkoła używa nazwy: "Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Białymstoku".

3. Szkoła zapewnia podstawy wykształcenia muzycznego.

4. Siedzibą Szkoły jest Białystok.

§ 2.

W Szkole w roku szkolnym 2022/2023 tworzy się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy.

§ 3.

Szkoła będzie funkcjonować w oparciu o bazę lokalową oraz środki finansowe przyznane Zespołowi Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2.

§ 4.

Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5

. 1. Na rok szkolny 2022/2023 postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2.

2. Czynności dyrektora Szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, wykonuje dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2 w uzgodnieniu z dyrektorem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 6.

1. W roku szkolnym 2022/2023 dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2 może utworzyć w Szkole klasę VII i przyjąć do niej uczniów w trybie określonym w art. 142 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. W takim przypadku w roku szkolnym 2023/2024 dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2 tworzy w Szkole klasę VIII.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2 powołuje komisję kwalifikacyjną spośród nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BIAŁYMSTOKU]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2022 r. (poz. 41)

STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BIAŁYMSTOKU

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-05-18
  • Data obowiązywania: 2022-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA