Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 3

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. Urz. MKDNiS poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego";

2) w § 1:

a) w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia wyrazy „Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu" zastępuje się wyrazami „Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) dr hab. Andrzej Betlej.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Dzienniki Urzędowe