REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 1 poz. 3

DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 października 2000 r.

w sprawie ewidencji pracy dydaktycznej nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji

Tekst pierwotny

W celu badania obciążenia dydaktycznego nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, szczególnie w zakresie zadań pozostających w związku z realizacją procesu dydaktycznego postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Kartę ewidencji nauczyciela policyjnego, której wzór wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do decyzji.

2. Kartę, o której mowa w ust. 1, wypełnia nauczyciel policyjny raz w miesiącu, w terminie określonym przez komendanta szkoły policyjnej lub kierownika ośrodka szkolenia Policji.

§ 2

Komendanci szkół policyjnych oraz kierownicy ośrodków szkolenia Policji zobowiązani są do przesyłania do dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP – w terminie: do dnia 15 kwietnia – za I kwartał roku, do 15 lipca – za II kwartał roku, do 15 października – za III kwartał roku i do 15 stycznia – za IV kwartał roku minionego, zestawienia zbiorcze poszczególnych działów Karty (pkt I, II, III i IV) wraz z wyszczególnieniem zadań ujętych w dziale IV.

§ 3

Realizację decyzji powierzam szkołom policyjnym i ośrodkom szkolenia Policji.

§ 4

Traci moc decyzja nr 172/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie obciążenia dydaktycznego nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji: generalny inspektor J. Michna

Załącznik 2. [KARTA EWIDENCJI PRACY NAUCZYCIELA POLICYJNEGO]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-02-28
  • Data wejścia w życie: 2000-10-05
  • Data obowiązywania: 2000-10-05
  • Dokument traci ważność: 2003-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA