| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 153, z 2002 r. Nr 10, poz. 61, z 2003 r. Nr 2, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzenie operacji i akcji antyterrorystycznych oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu przez:

a) prowadzenie bezpośrednich działań rozpoznawczych oraz bojowych zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze,

b) prowadzenie negocjacji policyjnych w ramach operacji i akcji antyterrorystycznych,

c) nadzór nad szkoleniem jednostek i komórek antyterrorystycznych w zakresie taktyki antyterrorystycznej oraz przygotowaniem do działań,

d) współpraca z Biurem Kadr i Szkolenia w zakresie przygotowania wytypowanych policjantów do działań w ramach kontyngentów policyjnych,

e) międzynarodową współpracę z jednostkami antyterrorystycznymi innych państw oraz szkolenie policjantów w ramach tej współpracy.”;

2) w § 14 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) nadzór nad szkoleniem w zakresie działań minersko-pirotechnicznych,”.

§ 2

Dyrektorzy, w terminie 30 dni od wejścia w życie zarządzenia, dokonają niezbędnych zmian w decyzjach wydanych na podstawie § 6 ust. 8 zarządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2003 r.

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

W porozumieniu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Zbigniew Sobotka

Sekretarz Stanu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »