REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 5 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 lutego 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. W uzasadnionych przypadkach komórki antyterrorystyczne mogą być wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zadań, nie ujęty w normach, o których mowa w § 6, na wniosek nadzorującego jednostkę lub komórkę antyterrorystyczną”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w zestawie nr 3 w lit. d po lp. 27 dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

28.

Klapki kąpielowe

para

1

jednorazowo

 

 

b) w zestawie nr 5 w lit. j lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

1.

Kamizelka na oporządzenie

szt.

1

d.z./5/

na 10% stanu Wydz. Policji Sądowej do dyspozycji komórki organizacyjnej

 

c) zestaw nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

d) po zestawie nr 14 dodaje się zestaw nr 14a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) zestaw nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

b) zestaw nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

c) zestaw nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,

d) po zestawie nr 6 dodaje się zestaw nr 6a w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2003 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Załącznik 1. [ZESTAW NR 14 DLA POLICJANTÓW JEDNOSTEK I KOMÓREK ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI]

Załączniki do zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 lutego 2003 r.

Załącznik nr 1

Zestaw nr 14
dla policjantów jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji

Lp.

nazwa sprzętu

jed­nostka

okres uży­walno­ści w latach

Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrory­styczny Policji

Sekcja Antyterrory­styczna KWP

Referat zabezpieczenia Lotniska KP CPL

 

Zarząd Bojowy

Zarząd Wsparcia Bojowego

 

 

poli­cjant wy­działu bojo­wego i sekcji szkole­niowo-sztur­mowej

poli­cjant sekcji snaj­persko-sztur­mowej

poli­cjant sekcji wspar­cia bojo­wego*

Zarząd Wspar­cia Bojo­wego

poli­cjant

podod­dział

poli­cjant

sekcja

poli­cjant

referat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a) dla policjanta

1.

Kominiarka (z włókien trudnopalnych np. Nomex)

szt.

d.z.

2

2

1

2

2

1

2.

Kamizelka na oporządzenie

kpl

d.z.

1

1

1

1

1

1

3.

Kurtka nieprzemakalna marynarza

kpl.

d.z.

1

1

1

1

1

1

4.

Spodnie nieprzemakalne marynarza

kpl.

d.z.

1

1

1

1

1

1

5.

Dres ortalionowy

kpl.

d.z.

2

2

1

2

2

1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6.

Dres sportowy

kpl.

d.z.

2

2

1

2

2

1

7.

Rękawice zimowe (np. Polar, Goretex)

para

d.z.

1

1

1

1

1

1

8.

Kurtka i spodnie uniwersalne z podpinką

kpl.

d.z.

1

1

1

1

1

1

9.

Kimono

kpl.

d.z.

1

1

1

1

1

1

10.

Bielizna specjalna

kpl.

2

2

2

2

2

2

2

11.

Ocieplacz specjalny pod kombinezon

kpl.

2

2

2

2

2

2

2

12.

Półbuty sportowe typu „Adidas”

para

1

2

2

1

2

2

1

13.

Buty specjalne szturmowe

para

d.z.

2

2

2

2

14.

Torba transportowa uniwersalna

szt.

d.z.

2

2

1

2

2

1

15.

Kask skoczka spadochronowego

szt.

d.z.

1

1

1

1

1

1

16.

Śpiwór uniwersalny

szt.

d.z.

1

1

1

1

17.

Śpiwór wojskowy

szt.

d.z.

1

1

1

1

1

1

18.

Rękawice szturmowe (specjalne)

para

d.z.

1

1

1

1

19.

Rękawice do zjazdu po linie

para

d.z.

2

2

2

2

20.

Gogle szturmowe specjalne

szt.

d.z.

1

1

1

1

21.

Kombinezon czarny

kpl.

1

1

1

1

1

1

1

22.

Kombinezon A-T (plamiak)

kpl.

2

1

1

1

1

1

1

23.

Kombinezon A-T z tkaniny trudnopalnej

kpl.

d.z.

2

2

1

1

1

1

24.

Ochraniacze na kolana

kpl.

d.z.

1

1

1

50

1

1

1

25.

Beret granatowy

szt.

3

2

2

2

2

2

2

26.

Czapka zimowa A-T

szt.

2

1

1

1

1

1

1

27.

Czapka typu sportowego

szt.

2

1

1

1

1

1

1

28.

Mundur ćwiczebny czarny

kpl.

d.z.

1

1

1

1

1

1

29.

Koszulka z krótkim rękawem i napisem „POLICJA”

szt.

2

2

2

2

2

2

2

30.

Pas brezentowy

szt.

3

1

1

1

1

1

1

31.

Trzewiki specjalne

para

1

1

1

1

1

1

1

32.

Oznaki stopnia i emblematy

kpl.

według przepisu rozporządzenia

33.

Buty filcowo-gumowe

para

3

1

1

1

1

1

1

34.

Opatrunek osobisty

szt.

d.z.

1

1

1

1

1

1

b) na pododdział

1.

Szatnia operacyjna umundurowania różnych służb (m.in. UPT, LOT, PKP, PKS letni i zimowy oraz ćwiczebny Straży Pożarnej)

kpl.

d.z.

 

 

 

80

 

30

 

20

 

20

2.

Buty narciarskie zjazdowe

para

d.z.

 

 

 

45

 

20

 

10

 

 

3.

Trzewiki alpinistyczne

para

d.z.

 

 

 

200

 

50

 

20

 

 

4.

Narty zjazdowe

para

d.z.

 

 

 

45

 

20

 

10

 

 

5.

Kijki narciarskie zjazdowe

para

d.z.

 

 

 

45

 

20

 

10

 

 

6.

Ochraniacze na piszczele

para

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

20

 

20

7.

Okulary narciarskie

szt.

d.z.

 

 

 

45

 

20

 

10

 

 

8.

Raki alpinistyczne

para

d.z.

 

 

 

15

 

5

 

3

 

 

9.

Czekan alpinistyczny

szt.

d.z.

 

 

 

15

 

3

 

2

 

 

10.

Kostki alpinistyczne

szt.

d.z

 

 

 

50

 

15

 

10

 

 

11.

Haki alpinistyczne

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

20

 

10

 

 

12.

Rolka zjazdowa „Petzla”

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

13.

Ósemka „Fischera” z rogami

szt.

d.z.

 

 

 

80

 

25

 

10

 

 

14.

Uprząż wspinaczkowa

kpl.

d.z.

 

 

 

80

 

25

 

10

 

 

15.

Przyrządy do wchodzenia po linach

– ręczny + pętla nożna

kpl.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

– piersiowy + szelki

kpl.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

- nożny + taśma mocująca

- schunt

kpl.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

16.

Torba na linę

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

17.

Worki na sprzęt wysokościowy

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

18.

Lonża asekuracyjna

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

19.

Bloczki

szt.

d.z.

 

 

 

30

 

15

 

10

 

 

20.

Plakietka, spity, śruba

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

15

 

 

21.

Spitownica

szt.

d.z.

 

 

 

5

 

2

 

1

 

 

22.

Osłona na linę

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

15

 

 

23.

Liny alpinistyczne:

- dynamiczne

- statyczne

- do szybkich zjazdów

 

mb.

d.z.

 

 

 

3000

 

1500

 

1000

 

 

mb.

d.z.

 

 

 

5000

 

2500

 

2000

 

 

szt.

d.z.

 

 

 

15

 

8

 

4

 

 

24.

Liny alpinistyczne pomocnicze (rep sznury)

mb.

d.z.

 

 

 

300

 

150

 

75

 

 

25.

Taśmy alpinistyczne

mb.

d.z.

 

 

 

300

 

150

 

75

 

 

26.

Chwyty wspinaczkowe

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

25

 

 

27.

Uprzęże ewakuacyjne

kpl.

d.z.

 

 

 

10

 

3

 

1

 

 

28.

Karabinek alpinistyczny

szt.

d.z.

 

 

 

800

 

300

 

150

 

 

29.

Plecak transportowy ze stelażem

kpl.

d.z.

 

 

 

200

 

50

 

20

 

 

30.

Karimata

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

25

 

10

 

 

31.

Latarka czołowa

kpl.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

32.

Kask alpinistyczny

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

10

 

 

33.

Młotek alpinistyczny

szt.

d.z.

 

 

 

15

 

3

 

2

 

 

34.

Namiot NS-64

kpl.

D.z.

 

 

 

5

 

2

 

2

 

 

35.

Namiot N-6

kpl.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

4

 

 

36.

Namiot turystyczny 4-osobowy

kpl.

d.z.

 

 

 

10

 

4

 

2

 

 

37.

Namiot turystyczny 2-osobowy

kpl.

d.z

 

 

 

20

 

10

 

3

 

 

38.

Worek marynarza z kłódką

kp).

d.z.

 

 

 

50

 

25

 

5

 

5

39.

Koc

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

20

 

10

40.

Poduszka lub podgłówek

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

50

 

20

 

10

41.

Poszwa na koc

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

20

 

10

42.

Poszewka na poduszkę lub podgłówek

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

50

 

20

 

10

43.

Prześcieradło

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

20

 

10

44.

Materac polowo-koszarowy

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

20

 

10

45.

Fartuch gumowo-ołowiany

szt.

d.z.

 

 

 

4

 

2

 

2

 

2

46.

Rękawice gumowo-ołowiane

para

d.z.

 

 

 

4

 

2

 

2

 

2

47.

Ubranie specjalne typu kamuflaż

kpl.

d.z.

 

 

 

80

 

20

 

10

 

 

48.

Kamizelka na oporządzenie do pracy operacyjnej

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

15

 

10

 

5

49.

Maskownica z zestawem kamuflażu

kpl.

d.z.

 

 

 

20

 

10

 

5

 

 

50.

Moskitiera

kpl.

d.z.

 

 

 

40

 

20

 

10

 

 

51.

Termos stalowy

szt.

d.z.

 

 

 

20

 

10

 

5

 

2

52.

Kuchenka turystyczna z butlą

kpl.

d.z.

 

 

 

5

 

2

 

1

 

 

53.

Kamizelka kamienioodporna

szt.

d.z.

 

 

 

100

 

50

 

20

 

20

54.

Drabinka speleo

szt.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

5

 

 

Sb,

Spadochron szkoleniowy (z zapasowym)

kpl.

d.z.

 

 

 

10

 

10

 

3

 

 

56.

Spadochron tunelowy (z zapasowym)

kpl.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

3

 

 

57.

Spadochron desantowy (z zapasowym)

kpl.

d.z.

 

 

 

30

 

10

 

5

 

 

58.

Uchwyt wyzwalający główny

szt.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

5

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

59.

Wysokościomierz

szt.

d.z.

 

 

 

10

 

5

 

3

 

 

60.

Linka obrywna

szt.

d.z.

 

 

 

300

 

200

 

100

 

 

61.

Nóż spadochronowy

szt.

d.z.

 

 

 

50

 

5

 

5

 

 

62.

Linka ryfingowa

kpl.

d.z.

 

 

 

10

 

10

 

10

 

 

63.

Ściągacze

szt.

d.z.

 

 

 

200

 

100

 

50

 

 

64.

Stół brezentowy do układania spadochronów

kpl.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

5

 

 

65.

Stół do układania spadochronu tunelowego

kpl.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

5

 

 

66.

Automat spadochronowy

kpł.

d.z.

 

 

 

15

 

10

 

5

 

 

67.

Stoper spadochronowy

szt.

d.z.

 

 

 

5

 

5

 

3

 

 

68.

Zamki barkowe

kpl.

d.z.

 

 

 

20

 

10

 

5

 

 

69.

Busola spadochronowa

kpl.

d.z.

 

 

 

5

 

5

 

3

 

 

70.

Okulary spadochronowe

szt.

d.z.

 

 

 

10

 

5

 

3

 

 

71.

Rękaw spadochronowy

szt.

d.z.

 

 

 

1

 

 

 

 

72.

Wiatromierz

szt.

d.z.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

* sekcje wsparcia bojowego: sztabowa, zabezpieczenia technicznego i transportu, ds. negocjacji, ogniwo zabezpieczenia obiektu, zespól medyczny.

UWAGA:

1. Należy uwzględnić, by przedmioty zawarte w Zestawie nr 14 były wydawane z magazynów Zarządu Wsparcia Bojowego Centralnego Biura Śledczego KGP z zachowaniem 10% rezerwy magazynowej.

2. Sprzęt ujęty w lit. a lp. 24 zawiera rezerwę przeznaczoną dla policjantów biorących udział w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Załącznik 2. [ZESTAW NR 14A DLA POLICJANTÓW KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH]

Załącznik nr 2

Zestaw nr 14a
dla policjantów komórek minersko-pirotechnicznych

Lp.

nazwa sprzętu

jed­nostka

Okres używal­ności w latach

Komenda Stołeczna Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrory­styczny Policji

Sekcja Antyterrory­styczna KWP

Zespół minersko pirotechniczny KWP

Referat minersko-pirotechniczny Wydziału ds. Terroru Kryminalnego

Zespół minersko-pirotechniczny Referatu Zabezpieczenia Lotniska KP CPL

policjant

referat minersko-pirotechniczny

poli­cjant

zespół miner­sko-piro­tech­niczny

poli­cjant

zespół miner­sko-piro­tech­niczny

poli­cjant

zespół miner­sko-piro­tech­niczny

poli­cjant

zespół miner­sko-piro­tech­niczny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

GRUPA 1

a) dla policjanta

1.

Kominiarka (z włókien trudno palnych np. Nomex)

szt.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2.

Kamizelka na oporządzenie

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3.

Kurtka nieprzemakalna marynarza

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4.

Spodnie nieprzemakalne marynarza

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5.

Dres ortalionowy

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6.

Dres sportowy

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

7.

Rękawice zimowe (np. Polar, Goretex)

para

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

8.

Kimono

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

9.

Bielizna specjalna

kpl.

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

10.

Półbuty sportowe typu „Adidas”

para

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

11.

Śpiwór wojskowy

szt.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

12.

Kombinezon czarny

kpl.

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

13.

Kombinezon A-T z tkaniny trudnopalnej

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

14.

Ochraniacze na kolana

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

15.

Czapka zimowa A-T

szt.

2

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

16.

Czapka typu sportowego

szt.

2

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

17.

Mundur ćwiczebny czarny

kpl.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

18.

Koszula z krótkim rękawem i napisem „POLICJA”

szt.

2

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

19.

Pas brezentowy

szt.

3

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20.

Trzewiki specjalne

para

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

21.

Oznaki stopnia i emblematy

kpl.

d.z.

według przepisu rozporządzenia

22.

Buty filcowo-gumowe

para

3

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

23.

Rękawiczki pilota

para

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

24.

Opatrunek osobisty

szt.

d.z.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

b) na komórkę organizacyjną

1.

Latarka czołowa

kpl.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

2.

Worek marynarza z kłódką

kpl.

d.z.

 

5

 

2

 

4

 

3

 

3

3.

Koc

szt.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

4.

Poduszka lub podgłówek

szt.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

5.

Poszwa na koc

szt.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

6.

Poszewka na poduszkę lub podgłówek

szt.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

7.

Prześcieradło

szt.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

8.

Materac polowo-koszarowy

szt.

d.z.

 

25

 

10

 

20

 

10

 

10

9.

Fartuch gumowo-ołowiany

szt.

d.z.

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

10.

Rękawice gumowo-ołowiane

para

d.z.

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

11.

Zestaw lin i sprzętu alpinistycznego (według potrzeb)

kpl.

d.z.

według potrzeb

12.

Termos stalowy

szt.

d.z.

 

5

 

2

 

3

 

2

 

2

 

UWAGA:

Policjanci nieetatowych grup rozpoznawczo-poszukiwawczych otrzymują wyposażenie z Zestawu nr 14a, grupa la, pozycje:

2, 3, 4, 7, 15, 22, 24.

Załącznik 3. [ZESTAW NR 1 NORMY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ I BIUROWEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik nr 3

Zestaw nr 1

Normy należności wyposażenia w sprzęt techniki policyjnej i biurowej dla jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Lp.

NAZWA SPRZĘTU

JM.

SŁUŻBY LOGISTYCZNE (w tym w zakresie techniki biurowej: BSK i CLK)

BIURO SŁUŻBY PREWENCYJNEJ

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE

 

Biuro

Wydział

Powiela­nie

Zespół pra­sowy

Prewencja

Ruch drogowy

Zarząd I, II, III, IV

Wydział I-XXII

Funkcjo­nariusz

 

Wydział/Zarząd

Funkcjo­nariusz

Zarząd

Funkcjo­nariusz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Aparat fotograficzny COMPACT

szt.

1

 

 

1-33)

1

 

1

 

1-33)

 

2.

Aparat fotograficzny cyfrowy

szt.

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

3.

Aparat fotograficzny lustrzanka

szt.

1

 

 

1

1

 

1

 

1–33)

 

4.

Aparat fotograficzny POLAROID

szt.

1

 

 

 

 

 

 

 

1–33)

 

5.

Detektor narkotyków typu JONSCAN

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

17)

 

6.

Dyktafon

szt.

1–33)

 

 

1–33)

1–33)

 

1–33)

 

9

11)

7.

Ekran składany

szt.

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

8.

Endoskop

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9.

Kamera video

szt.

1

 

 

1–33)

1

 

1

 

1–33)

 

10.

Kamera video do kamuflażu

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11.

Lampa błyskowa

szt.

1

 

 

1

1

 

1

 

1–33)

 

12.

Latarka halogenowa

szt.

 

1

 

1

 

 

 

1

5

1

13.

Ładowarka do akumulatorów

szt.

 

1

 

1

1

 

1

 

2

 

14.

Magnetofon kasetowy

szt.

 

1

 

1

5

 

 

 

2

 

15.

Magnetowid

szt.

1–33)

 

 

2

2

 

1

 

1–33)

 

16.

Minimagnetofon

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17.

Mikser do montażu video

szt.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

18.

Monitor

szt.

1–33)

 

 

2

2

 

1

 

1–33)

 

19.

Nasadka turbo do latarki 6Z

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20.

Projektor do komputera z tunerem TV

szt.

1

 

 

 

18)

 

 

 

18)

 

21.

Przyrząd do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z drukarką

szt.

wg potrzeb

 

 

 

 

 

1–23)

 

1

 

22.

Reflektometr

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

23.

Reflektor przenośny

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

24.

Rejestrator kasetowy

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

25.

Rzutnik do foliogramów

szt.

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

26.

Rzutnik do przeźroczy

szt.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

27.

Rzutnik pisma

szt.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

28,

Statyw do kamery

szt.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

29.

Stetoskop

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

30.

Tarcza STOP do zatrzymywania pojazdów

szt.

 

 

 

 

1–53)

 

 

1

 

1

31.

Torba na sprzęt fotograficzny

szt.

1

 

 

1

1

 

1

 

1–33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

32.

Torba na sprzęt video

szt.

1

 

 

1

1

 

1

 

1–33)

 

33.

Urządzenie do odtwarzania nagrań magnetofonowych typu SOK

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

34.

Urządzenie miniaturowe podsłuchowe

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

35.

Urządzenie typu SKANER

szt.

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

36.

Videoprinter – kolor (Urządzenie do wykonywania zdjęć fotograficznych z zapisu taśmy video)

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

37.

Wielofunkcyjny korelator sygnałów

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

38.

Wzmacniacz światła do aparatu fotograficznego lub kamery

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

39.

Zestaw oświetleniowy do kamery

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Zestaw oświetleniowy miejsca zdarzenia

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

41,

Bigówka

szt.

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

42.

Bindownica

szt.

 

1

Wg potrzeb

1

1

 

1

 

1

 

43.

Gilotyna (foto}

szt.

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

44.

Kalkulator

szt.

 

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

 

45.

Krajarka elektryczna do papieru (gilotyna)

szt.

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

46.

Kserokopiarka

szt.

 

18)

Wg potrzeb

1

18)

 

1

 

18)

 

47.

Laminator

szt.

 

1

1

1

1

 

1

 

1

 

43.

Liczarka do banknotów

szt.

16)

 

 

 

 

 

 

 

16)

 

49.

Maszyna do felcowania

szt.

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

50.

Maszyna do pisania

szt.

 

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

Wg potrzeb