REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 2 poz. 6

DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 stycznia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17 i Nr 10, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 4 do decyzji w tytule skreśla się wyraz „Poznaniu”;

3) tytuł załącznika nr 4b do decyzji otrzymuje brzmienie „Struktura organizacyjna i stan etatowy oddziałów prewencji w Łodzi i Poznaniu”.

§ 2

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie 4 dni od dnia jej wejścia w życie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

Załącznik 1. [STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załącznik
do decyzji nr 1
Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 stycznia 2004 r.

STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-02-09
  • Data wejścia w życie: 2004-01-08
  • Data obowiązywania: 2004-01-08
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA