REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 13 poz. 86

DECYZJA NR 362 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 lipca 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4, Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44 i z 2005 r. Nr 4, poz. 9) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17, Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104 i z 2004 r. Nr 2, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 po wyrazach „stany etatowe określają załączniki nr 1 – 8” dodaje się wyrazy „oraz nr 11 – 14 do decyzji”;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 4 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 4a do decyzji oznacza się jako załącznik nr 11 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;

5) załącznik nr 4b do decyzji oznacza się jako załącznik nr 12 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej decyzji;

6) załącznik nr 4c do decyzji oznacza się jako załącznik nr 13 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji;

7) załącznik nr 8a do decyzji oznacza się jako załącznik nr 14 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji.

§ 2

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku do wymogów określonych w decyzji w terminie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji nr 362
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 lipca 2005 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp.

WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W:

RAZEM

DOWÓDCA ZASTĘPCA D-CY

ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY

PODODDZIAŁ PREWENCJI

KADRA DOWÓDCZA PODODDZIAŁU SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

PODODDZIAŁ WZMOCNIENIA

ZESPÓŁ SZKOLE­NIA

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI

ZESPÓŁ MEDYCZNY

ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZENIA, KADR, WYCHOWAWCZY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Mazowieckie

Warszawie

1163

4

23

1000

59

13

11

9

44

2.

Mazowieckie

Radomiu

157

2

9

125

18

3

Płocku

120

2

9

88

18

3

3.

Śląskie

Bielsku-Białej

Częstochowie

Katowicach

125

125

679

2

2

3

9

9

13

88

88

576

9

9

14

14

14

33

6

5

3

3

6

23

4.

Pomorskie

Gdańsku

349

3

11

300

19

4

3

9

5.

Małopolskie

Krakowie

349

3

11

288

12

19

4

3

9

6.

Podlaskie

Białymstoku

349

3

11

300

19

4

3

9

7.

Warmińsko-mazurskie

Olsztynie

349

3

11

300

19

4

3

9

8.

Łódzkie

Łodzi

349

3

11

270

30

19

4

3

9

9.

Wielkopolskie

Poznaniu

349

3

11

270

30

19

4

3

9

10.

Podkarpackie

Rzeszowie

339

3

11

290

19

4

3

9

11.

Zachodniopomorskie

Szczecinie

349

3

11

300

19

4

3

9

12.

Dolnośląskie

Legnicy

Wrocławiu

120

349

2

3

9

11

88

300

18

19

4

3

3

9

13.

Kujawsko-pomorskie

Bydgoszczy

240

3

6

204

12

18

2

3

4

14.

Świętokrzyskie

Kielcach

162

3

10

132

14

3

 

15.

Lubelskie

Lublinie

120

2

9

88

18

3

16.

Opolskie

Opolu

120

2

9

88

18

3

17.

Lubuskie

Zielonej Górze

120

2

9

88

18

3

OGÓŁEM

6382

56

223

5259

116

431

57

16

72

152

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
W: BIAŁYMSTOKU, GDAŃSKU, OLSZTYNIE, SZCZECINIE I WROCŁAWIU

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

 

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

– Specjalista

 

4

 

 

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji*

3

300

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

6

 

 

 

12

 

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

6

 

 

 

19

 

Ogółem

11

349

* Strukturę, organizacyjną i stan etatowy kompanii prewencji określa załącznik nr 9

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 11 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Specjalista

 

4

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji:

3

 

– Dowódca kompanii

 

3

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

3

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

3

 

12

Pluton:

12

 

 

– Dowódca plutonu

 

12

 

– Dowódca drużyny

 

36

 

– Referent

 

72

 

– Policjant

 

72

 

– Aplikant

 

72

 

264

Drużyna AWGŁ:

1

 

– Dowódca drużyny

 

3

 

– Referent

 

3

 

– Policjant

 

6

 

12

 

 

288

8

Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej

1

 

 

– Dowódca kompanii

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Dowódca plutonu

 

4

 

– Dowódca drużyny

 

5

 

12

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

– Dowódca drużyny

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

6

 

12

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

– Referent

1

 

– Policjant

 

1

 

6

 

 

19

OGÓŁEM

11

349

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 12 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W ŁODZI I POZNANIU

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

2

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

1

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Specjalista

4

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji:

 

 

– Dowódca kompanii

3

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

3

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

3

 

12

Pluton:

11

 

 

– Dowódca plutonu

 

11

 

– Dowódca drużyny

 

33

 

– Referent

 

66

 

– Policjant

 

66

 

– Aplikant

 

66

 

242

Drużyna AWGŁ:

3

 

– Dowódca drużyny

3

 

– Referent

 

5

 

– Policjant

 

8

 

16

8

Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej

2

 

– Dowódca kompanii

2

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

2

 

– Asystent

 

2

 

– Dowódca plutonu

 

6

 

– Dowódca drużyny

 

18

 

30

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

6

 

12

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

– Referent

1

 

– Policjant

 

1

 

6

 

 

19

OGÓŁEM

11

349

 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Załącznik nr 13 do decyzji nr 34
Komendanta G
łównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

1

 

– Asystent

 

5

 

6

4

Zespół Transportu, Zaopatrzenia i Łączności:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

1

 

– Asystent

 

2

 

– Aplikant

 

1

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Specjalista

2

 

2

6

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji:

2

 

– Dowódca kompanii

2

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

2

 

– Asystent

 

2

 

– Referent

 

2

 

8

Pluton Prewencji:

8

 

– Dowódca plutonu

8

 

– Dowódca drużyny

 

24

 

– Referent

 

48

 

– Policjant

 

48

 

– Aplikant

 

48

 

176

Drużyna AWGŁ:

2

 

– Dowódca drużyny

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

2

 

8

8

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

1

 

– Dowódca kompanii

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Dowódca plutonu

 

4

 

– Dowódca drużyny

 

4

 

– Referent

 

1

 

12

 

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

– Dowódca drużyny

2

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

 

8

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

3

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

 

– Referent

1

 

– Policjant

 

1

 

2

Drużyna wsparcia taktycznego:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Aplikant

 

1

 

4

 

 

18

OGÓŁEM

8

240

 

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Załącznik nr 14 do decyzji nr 34
Komendanta G
łównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Asystent

7

 

– Referent

 

1

 

– Aplikant

 

1

 

9

4

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

3

5

Pluton Prewencji:

4

88

6

Kadra dowódcza pododdziałów służby kandydackiej:

1

 

– Dowódca kompanii

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Dowódca plutonu

 

2

 

– Dowódca drużyny

 

4

 

9

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

1

Drużyna AWGŁ:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

4

Drużyna Miotacza Wody:

1

 

– Dowódca drużyny

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

Załoga Transportera Opancerzonego:

 

 

– Referent

2

 

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

 

– Referent

1

 

– Policjant

 

1

 

9

 

 

14

OGÓŁEM

9

125

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-08-19
  • Data wejścia w życie: 2005-07-07
  • Data obowiązywania: 2005-07-07
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA