reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1108 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 października 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2)) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A „Przestępstwa z kodeksu karnego”:

a) w pozycji 10:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 197 § 3–4 zgwałcenie wspólnie z inną osobą lub ze szczególnym okrucieństwem ................................................................101 24”,

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) art. 202 § 3 produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania, przechowywanie lub posiadanie albo rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem .......113 26 10) art. 202 § 4 i 4a utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 .......... 114 26”,

b) w pozycji 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 233 składanie fałszywych zeznań, przedstawianie fałszywych opinii lub oświadczeń ..................................................................935 90”,

c) w pozycji 21 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) art. 300 § 3 usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy niewypłacalności lub upadłości, w wyniku czego wyrządzono szkodę wielu wierzycielom ........ 553 58 S”;

2) w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”:

a) uchyla się pozycję 24,

b) uchyla się pozycję 28,

c) uchyla się pozycję 32,

d) pozycja 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:

1) art. 303 ........................................ 610 59

2) art. 304 ........................................ 612 59

3) art. 305 ust. 1 i 2 ......................... 613 59 O

4) art. 305 ust. 3 .............................. 614 59”,

e) pozycja 75 otrzymuje brzmienie:

„75. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne:

1) art. 124 – 126 ............................. 740 90

2) art. 124a ..................................... 745 90

3) art. 127, 131 ............................... 741 90

4) art. 128 ....................................... 742 90 Ł

5) art. 129, 130 ............................... 743 90

6) art. 132, 132a, 132b, 132c ......... 744 90”,

f) po pozycji 111 dodaje się pozycje 112 – 116 w brzmieniu:

„112. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów5)

art. 43 – 46 ......................................... 990 90

113. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) art. 53 ust. 1 ............................ 477 49

2) art. 53 ust. 2 ............................ 478 49

3) art. 54 ust. 1 ............................ 479 49

4) art. 54 ust. 2 pkt 1 ................... 480 49

5) art. 54 ust. 2 pkt 2 ................... 481 49

6) art. 55 ust. 1 – 2 ...................... 482 49

7) art. 55 ust. 3 ............................ 483 49

8) art. 56 ust. 1 – 2 ...................... 484 49

9) art. 56 ust. 3 ............................ 485 49

10) art. 58 ...................................... 487 49

11) art. 59 ...................................... 489 49

12) art. 60 ...................................... 490 49

13) art. 61 ...................................... 491 49

14) art. 62 ust. 1 i 3 ....................... 492 49

15) art. 62 ust. 2 ............................ 493 49

16) art. 63 ust. 1 ............................ 494 49

17) art. 63 ust. 2 ............................ 495 49

18) art. 64 ...................................... 496 49

19) art. 68 ...................................... 497 49

114. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi6)

art. 178 – 183 ................................. 664 90

115. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych6)

art. 99 – 101, 103 – 104 ............... 748 90

116. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym6)

art. 45 ........................................... 749 90”;

g) po przypisie 4 dodaje się przypisy 5 i 6 w brzmieniu:

5) Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

6) Wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2:

1) lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) lit. c, który wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46 i Nr 11, poz. 70.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama