REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 31

DECYZJA NR 156
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 697 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 1, poz. 4, z późn. zm.1)) w załączniku do decyzji w jednostce modułowej SZP JM10: „Taktyka i techniki interwencji” w jednostce szkolnej SZP JS02: „Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego” w poradniku dla nauczyciela w części „Kluczowy punkt nauczania nr 7: test osiągnięć” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Test osiągnięć przeprowadź w formie testu praktycznego kluczowych punktów nauczania nr 1–6.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 16, poz. 95, z 2007 r. Nr 22, poz. 162, z 2010 r. Nr 2, poz. 5, z 2012 r. poz. 62, z 2013 r. poz. 84 oraz z 2014 r. poz. 49.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
  • Data wejścia w życie: 2015-05-29
  • Data obowiązywania: 2015-05-29
  • Dokument traci ważność: 2016-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA