REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 1 poz. 7

DECYZJA NR 710 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych

Tekst pierwotny

W celu ujednolicenia zasad ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 54, z 2003 r. Nr 12, poz. 66 oraz z 2004 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 16, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2, aktualizuje się corocznie, z dniem 1 stycznia.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Za pisemną zgodą Komendanta Głównego Policji lub osoby przez niego upoważnionej, śmigłowiec może być udostępniony na potrzeby, o których mowa w § 1 ust. 1, za odpłatnością stanowiącą 50% kosztów, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.”;

3) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załącznik 1. [Wysokość kosztów eksploatacji policyjnych statków powietrznych, ponoszonych centralnie, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu]

Załącznik do decyzji nr 710
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wysokość kosztów eksploatacji policyjnych statków powietrznych, ponoszonych centralnie, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu

 

w złotych

Rodzaj kosztów*

Typ śmigłowca

Naprawy, przeglądy i zakupy wynikające z resursu

BELL-206

PZL-Kania

Mi-2

W-3

Mi-8

1.483,00

1.863,00

1.704,00

3.940,00

3.467,00

Ubezpieczenie

12,00

18,00

18,00

25,00

35,00

Razem

1.495,00

1.881,00

1.722,00

3.965,00

3.502,00

 

* – środki uzyskane z tego tytułu, w ramach opłat pobranych przez komendy wojewódzkie Policji za użycie śmigłowca, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-06
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2006-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-02-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA