Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 114 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 marca 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania - w 2006 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi - realizowanego ze środków budżetowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-03-02
  • Data obowiązywania: 2006-03-02
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31

Dzienniki Urzędowe