Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 318 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu doskonalenia zawodowego w zakresie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-19
  • Data wejścia w życie: 2006-06-02
  • Data obowiązywania: 2006-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe