Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 655 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie przyznania klauzuli tajności dokumentom wytworzonym w jednostkach organizacyjnych Policji w 2003 r., zgromadzonym w teczce archiwalnej sygn. arch. PF-793/1 T 53/03 „Wykrywanie i zwalczanie przestępstw gospodarczych. Przestępstwa związane z węglem” przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-27
  • Data wejścia w życie: 2006-11-15
  • Data obowiązywania: 2006-11-15
  • Dokument traci ważność: 2011-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe