Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 669 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów maszynowych UMP

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-11-27
  • Data obowiązywania: 2006-11-27
  • Dokument traci ważność: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe