Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 684 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie zniesienia lub zmiany klauzul tajności dokumentów służby kryminalnej byłej Milicji Obywatelskiej wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r.

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-12-01
  • Data obowiązywania: 2006-12-01
  • Dokument traci ważność: 2011-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe