Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 726 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie funkcjonowania centralnych zbiorów danych tworzących Krajowy System Informacyjny Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-12-22
  • Data obowiązywania: 2006-12-22
  • Dokument traci ważność: 2007-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe