REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 2

DECYZJA NR 906 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

 

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 197 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 56), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-01-03
  • Data wejścia w życie: 2007-12-11
  • Data obowiązywania: 2014-08-14
  • Dokument traci ważność: 2016-08-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA