REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 19

DECYZJA NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie zadań centralnego organu technicznego KSI powierzonych do realizacji Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań centralnego organu technicznego KSI, o których mowa w ustawie z dnia 14 września 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170), zwanej dalej „ustawą”, wyznacza się Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji do wykonywania uprawnień i obowiązków określonych w:

1) art. 22 ust. 1 ustawy;

2) art. 22 ust. 2 ustawy;

3) art. 23 ustawy;

4) art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy;

5) art. 27 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy;

6) art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1)).

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Tadeusz Budzik

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-01-24
  • Data wejścia w życie: 2008-01-07
  • Data obowiązywania: 2008-01-07
  • Dokument traci ważność: 2008-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA