REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 5 poz. 27

DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie pilotażowego programu rozliczania zużycia materiałów pędnych w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Programem pilotażowym rozliczania zużycia materiałów pędnych przez sprzęt transportowy, zwanym dalej „programem pilotażowym”, obejmuje się:

1) komendy wojewódzkie Policji w:

a) Białymstoku,

b) Gdańsku,

c) Kielcach,

d) Lublinie,

e) Łodzi,

f) Opolu;

2) jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze działania komend wojewódzkich Policji, o których mowa w pkt 1.

2. Program pilotażowy realizuje się w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 2

Komendanci wojewódzcy Policji w zakresie swojej właściwości terytorialnej określą zasady i sposób rozliczania zużycia materiałów pędnych w ramach programu pilotażowego oraz zasady sprawowania nadzoru w tym zakresie, uwzględniając eksploatację sprzętu transportowego bez stosowania norm zużycia paliwa, określonych w decyzji, o której mowa w § 4.

§ 3

Komendanci wojewódzcy Policji przekazują dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji:

1) informację o stanie realizacji programu pilotażowego w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa - do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy;

2) sprawozdanie z realizacji programu pilotażowego - do dnia 31 lipca 2009 r.

§ 4

W zakresie nieuregulowanym decyzją stosuje się decyzję nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 30).

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r. [1]

[1] § 5 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 5 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.KGP. Nr 8, poz. 42). Zmiana weszła w życie 9 lipca 2009 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA