REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 8 poz. 38

DECYZJA NR 226 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji

Tekst pierwotny

W związku z zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39, z późn. zm.1)) oraz zarządzeniem nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 174) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji Nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 42) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepisów instrukcji, o której mowa w § 1, lub jej części nie stosuje się do obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego w Policji, wykonywanej w czasie realizowania programu pilotażowego, określonego w odrębnych przepisach.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 9, poz. 97, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 oraz wynikają z zarządzenia nr 306 z dnia 26 marca 2008 r. i Nr 13 poz. 82.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
  • Data wejścia w życie: 2009-05-29
  • Data obowiązywania: 2009-05-29
  • Dokument traci ważność: 2018-12-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA