REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 3 poz. 22

DECYZJA NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

Polecam w 2011 r. przeprowadzenie kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, zwanego dalej „konkursem”.

§ 2

Do zorganizowania i przeprowadzenia finału konkursu, w dniach 20–22 czerwca 2011 r., wyznaczam Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3

Komendant, o którym mowa w § 2:

1) powoła, w formie decyzji, zespół do organizacji finału konkursu i określi jego zadania;

2) przygotuje, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i przedstawi do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji:

a) regulamin konkursu – w terminie do dnia 18 kwietnia 2011 r.,

b) preliminarz wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem finału konkursu – w terminie do dnia 9 maja 2011 r.

§ 4

1. Sposób wyłaniania najlepszych policjantów do współzawodnictwa w finale konkursu pozostawia się komendantom wojewódzkim Policji oraz Komendantowi Stołecznemu Policji.

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, przekażą komendantowi wskazanemu w § 2 imienne wykazy wyłonionych policjantów, w terminie do dnia 13 czerwca 2011 r.

3. Policjantów przygotowujących się do konkursu nie zwalnia się z wykonywania bieżących zadań służbowych.

§ 5

Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji są obowiązani do udzielenia pomocy Komendantowi, o którym mowa w § 2, w przygotowaniu i realizacji finału konkursu.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz.190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-16
  • Data wejścia w życie: 2011-04-05
  • Data obowiązywania: 2011-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA