REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 62

DECYZJA NR 316 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca decyzje w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie analizy kryminalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 738 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 października 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 139) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Waldemar Jarczewski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1381.

Załącznik do decyzji do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-10
  • Data wejścia w życie: 2011-09-28
  • Data obowiązywania: 2011-09-28
  • Dokument traci ważność: 2014-08-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA