REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 71

ANEKS NR 1

do porozumienia Komendanta Głównego Policji i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 28 sierpnia 2007 r.
między
Komendantem Głównym Policji
a
Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego

§ 1

W Porozumieniu Komendanta Głównego Policji i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6e w brzmieniu:

„6a. Dostęp Centralnego Biura Antykorupcyjnego do informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe (Dz. U. Nr 177, poz. 1310), zawartych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, następuje w drodze teletransmisji plików zapytań i plików odpowiedzi.

6b. Nadzór nad wymianą informacji ze strony:

1) Komendanta Głównego Policji sprawuje dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji;

2) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawuje dyrektor Zarządu Analiz i Ewidencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

6c. Nadzór techniczny ze strony:

1) Komendanta Głównego Policji sprawuje dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;

2) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawuje dyrektor Zarządu Analiz i Ewidencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

6d. Centralne Biuro Antykorupcyjne zapewnia identyfikację funkcjonariusza dokonującego sprawdzenia.

6e. Centralne Biuro Antykorupcyjne zapewnia sprzęt techniczny umożliwiający dostęp Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu do informacji, o których mowa w ust. 6a.”.

§ 2

Aneks do porozumienia został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 3

Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
  • Data wejścia w życie: 2007-08-28
  • Data obowiązywania: 2007-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA