REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 72

DECYZJA NR 382
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 grudnia 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 728 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany (Dz. Urz. KGP poz. 138) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593 oraz z 2016 r. poz. 1526.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
  • Data wejścia w życie: 2016-12-07
  • Data obowiązywania: 2016-12-07
  • Dokument traci ważność: 2018-06-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA