REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 77

DECYZJA NR 405
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program szkolenia zawodowego podstawowego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3.

Szkolenie zawodowe podstawowe rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 697 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP z 2006 r. poz. 4, z późn. zm.1)).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2006 r. poz. 95, z 2007 r. poz. 162, z 2010 r. poz. 5, z 2012 r. poz. 62, z 2013 r. poz. 84, z 2014 r. poz. 49, z 2015 r. poz. 31 i 92.

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO]

Załącznik do decyzji nr 405 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA