| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 63
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2011 r. poz. 25 oraz z 2014 r. poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule, w § 1 oraz w załączniku w § 1 i w § 2 w ust. 1 w pkt 1 po użytych w różnych przypadkach wyrazach "Centralne Biuro Śledcze Policji," dodaje się użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,";

2) w załączniku w § 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji," dodaje się wyrazy "Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. dr Andrzej Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz.106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077 i 2102.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »