REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 38

ZARZĄDZENIE NR 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) w związku z art. 2a, art. 3, art. 16a, art. 16b, art. 16c i art. 16d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441, 1669 i 2245) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1382 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 131, z 2014 r. poz. 80 oraz z 2018 r. poz. 12) w załączniku w rozdziale 1 w pkt 2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, ośrodek szkolenia Policji;

2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, komendanta komisariatu Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, kierownika ośrodka szkolenia Policji;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. poz. 116, z 1971 r. poz. 128, z 1973 r. poz. 281, z 1974 r. poz. 132, z 1990 r. poz. 436 oraz z 1991 r. poz. 139.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
  • Data wejścia w życie: 2019-04-05
  • Data obowiązywania: 2019-04-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA