Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 307
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 października 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP poz. 58 oraz z 2021 r. poz. 50) w załączniku do decyzji w części I „Założenia organizacyjno-programowe kursu” pkt 4 „System prowadzenia kursu oraz czas trwania kursu” otrzymuje brzmienie:

„Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym lub w systemie elektronicznego kształcenia na odległość. Realizacja treści kształcenia, zawartych w programie kursu specjalistycznego, wymaga przeprowadzenia 147 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu kursu składają się:

Przedsięwzięcia

Czas realizacji w godzinach lekcyjnych

Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminami
i organizacją kursu

1

Zajęcia programowe

142

Zaliczenie końcowe

3

Zakończenie kursu

1

Ogółem

147

Zajęcia dydaktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie (w ostatnim dniu tygodnia realizuje się 5 godz. lekcyjnych). Czas trwania kursu specjalistycznego wynosi 20 dni.

W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych oraz realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

Specyfika realizowanych zagadnień wymaga elastycznego podejścia w zakresie planowania godzin lekcyjnych na poszczególne dni. Czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych jednostek lekcyjnych reguluje prowadzący zajęcia w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów z uwzględnieniem wewnętrznego układu realizacji treści programowych.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462 oraz z 2021 r. poz. 647.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-15
  • Data wejścia w życie: 2021-10-04
  • Data obowiązywania: 2021-10-04

Dzienniki Urzędowe