Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 398
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji stałych dyżurów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 decyzji nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 23) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Na potrzeby realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w stanie stałej gotowości obronnej, tworzy się w Policji system stałych dyżurów oraz ustala ogólne zasady jego funkcjonowania.

§ 2.

Do zadań wykonywanych w ramach stałego dyżuru należy:

1) zapewnienie ciągłości przekazywania jednostkom organizacyjnym Policji decyzji organów uprawnionych do uruchamiania stałego dyżuru;

2) uruchamianie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

4) przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 3.

W skład systemu stałych dyżurów w Policji wchodzą stałe dyżury tworzone w:

1) Komendzie Głównej Policji;

2) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

3) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - jako jednostce organizacyjnej Policji;

4) szkole policyjnej;

5) komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.

§ 4.

Stały dyżur organizowany w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 3, realizowany jest przez całodobową służbę dyżurną.

§ 5.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa w § 3, odpowiedzialny jest za realizację zadań stałego dyżuru oraz obowiązany jest do zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania stałego dyżuru w kierowanej przez siebie jednostce.

2. Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji:

1) we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji organizuje i zapewnia właściwe warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania stałego dyżuru w Komendzie Głównej Policji;

2) koordynuje realizację zadań w ramach systemu stałych dyżurów.

3. Koordynację realizacji zadań przez stały dyżur w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 3 ust. 1, zapewniają kierownicy komórek organizacyjnych tych jednostek właściwych w sprawach sztabowych.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2018 r. w sprawie stałego dyżuru w Komendzie Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 81).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-22
  • Data wejścia w życie: 2021-11-18
  • Data obowiązywania: 2021-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe