Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 205

DECYZJA NR 220
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia (Dz. Urz. KGP poz. 15) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Kursy specjalistyczne dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Roman KUSTER


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54 i 783.

Załącznik 1. [PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA INSTRUKTORÓW TECHNICZNYCH ŚRODKÓW WZMOCNIENIA]

Załącznik do decyzji nr 220
Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 czerwca 2022 r.

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA INSTRUKTORÓW TECHNICZNYCH ŚRODKÓW WZMOCNIENIA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-17
  • Data obowiązywania: 2022-06-17

Dzienniki Urzędowe