REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 50

ZARZĄDZENIE NR 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 20 oraz z 2022 r. poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy „Wyższej Szkole Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Akademii Policji w Szczytnie";

2) w załączniku do zarządzenia:

a) użyte w § 1 oraz w § 2 w ust. 1 w pkt 1 w różnym przypadku wyrazy „Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Akademia Policji w Szczytnie",

b) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA