REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 62

ZARZĄDZENIE NR 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następujące:

§ 1.

W zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 23 i 42, z 2022 r. poz. 235 oraz z 2023 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 17 wyrazy „Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Akademii Policji w Szczytnie";

2) w § 6 w ust. 5 w pkt 7 wyrazy „Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendant - Rektor Akademii Policji w Szczytnie";

3) w § 7 w ust. 3 wyrazy „Komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendanta - Rektora Akademii Policji w Szczytnie";

4) w § 8 w ust. 8 wyrazy „Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendant - Rektor Akademii Policji w Szczytnie";

5) w § 8 w ust. 13 w pkt 6 wyrazy „Komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i jego zastępców" zastępuje się wyrazami „Komendanta - Rektora Akademii Policji w Szczytnie i jego zastępców";

6) w § 9 w ust. 7 w pkt 6 wyrazy „Komendant - rektor lub zastępca komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendant - Rektor lub Zastępca Komendanta - Rektora Akademii Policji w Szczytnie";

7) w § 9 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „Komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendanta - Rektora Akademii Policji w Szczytnie";

8) w § 9 w ust. 8 w pkt 9 wyrazy „Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami „Komendant - Rektor Akademii Policji w Szczytnie";

9) w § 9 w ust. 11 w pkt 2 wyrazy „Komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i jego zastępców" zastępuje się wyrazami „Komendanta - Rektora Akademii Policji w Szczytnie i jego zastępców".

§ 2.

Uprawnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, gromadzonych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji, wydane w postaci zatwierdzonych dokumentów na podstawie § 8 ust. 6 zarządzenia zmienianego w § 1, w odniesieniu do policjantów i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zachowują ważność na czas, na jaki zostały nadane.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-04
  • Data wejścia w życie: 2023-08-04
  • Data obowiązywania: 2023-08-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA