REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 103

DECYZJA NR 407
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 grudnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1f w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 101, z 2022 r. poz. 206 oraz z 2023 r. poz. 39) w § 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, oraz ich zastępcy;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

p.o. Komendant Główny Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-12-20
  • Data obowiązywania: 2023-12-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA