REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) oraz w związku z art. 6720 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Komendy Głównej Policji, stanowiące załącznik do zarządzenia, zwane dalej „Porozumieniem”.

§ 2.

Porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej, zawarte przed dniem wejścia w życie Porozumienia, zachowują swoją moc.

§ 3.

Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji poda, za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1)), a także dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” Porozumienie do wiadomości pracowników.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem Porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Komendy Głównej Policji, które wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Komendy Głównej Policji.

Komendant Główny Policji
insp. Marek BOROŃ


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101, z 2022 r. poz. 88, 199 i 218, z 2023 r. poz. 7, 40 i 79 oraz z 2024 r. poz. 11.

Załącznik 1. [POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZAWARTE W DNIU 28 MARCA 2024 R.]

Załącznik do zarządzenia nr 16
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 marca 2024 r.

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZAWARTE W DNIU 28 MARCA 2024 R.

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-11
  • Data wejścia w życie: 2024-03-29
  • Data obowiązywania: 2024-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA