REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 33

ZARZĄDZENIE NR 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania w Komendzie Głównej Policji „Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie funkcjonowania w Komendzie Głównej Policji „Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Dz. Urz. KGP poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie funkcjonowania w Komendzie Głównej Policji „Policyjnego telefonu zaufania dla osób doznających przemocy domowej”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800120226, zwany dalej „Telefonem Zaufania”, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1870).”;

3) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podejmowanie rozmowy, zgłaszając się słowami: „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej”;”;

4) w § 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) informowanie osób telefonujących o trybie i sposobie postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej;

2) informowanie osób telefonujących o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach, organizacjach lub placówkach świadczących pomoc osobom doznającym przemocy domowej;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

insp. Marek BOROŃ

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA