| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 3 października 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą mających na celu przygotowanie umowy offsetowej zawieranej w związku z umową dostawy anten satelitarnych oraz podzespołów satelitarnego sprzętu nadawczo-odbiorczego do mobilnych terminali satelitarnych PPTS-1,8, w związku z dostawą mobilnych terminali satelitarnych PPTS-1,8 dla Sił Zbrojnych RP

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, do którego zadań należy przeprowadzenie negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą, tj. Satlynx S.a.r.l z siedzibą w Luxemburgu, Parc d'Activies Syrdall, L-5365 Munsbach, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.3)) oraz w pkt 9 „Procedury zawarcia umowy offsetowej na podstawie art. 8a ustawy offsetowej” określonej przez Ministra Gospodarki w dniu 11 czerwca 2008 r., mających na celu przygotowanie umowy offsetowej zawieranej w związku z umową dostawy anten satelitarnych oraz podzespołów satelitarnego sprzętu nadawczo-odbiorczego do mobilnych terminali satelitarnych PPTS-1,8, w związku z dostawą mobilnych terminali satelitarnych PPTS-1,8 dla Sił Zbrojnych RP, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

W trakcie negocjacji, o których mowa w § 1 ust. 1, Zespół związany jest postanowieniami Instrukcji Negocjacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Ewa Surowiecka, Naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Offsetowych i Obsługi Komitetu do Spraw Umów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

3) członkowie:

a) Łukasz Maciak – referendarz w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

b) Wojciech Stachowski – starszy specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

c) Norbert Gawroński – radca ministra w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa,

d) ppłk Edmund Partyka – starszy specjalista w Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

3. Zespół podejmuje uchwały jednomyślnie, po uzgodnieniu stanowisk poszczególnych członków Zespołu.

4. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia negocjacji Zespół może tworzyć podzespoły do prowadzenia negocjacji nad treścią umowy oraz uzgodnień zobowiązań offsetowych.

§ 5

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »