| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się, w stanie stałej gotowości obronnej państwa, w Ministerstwie Gospodarki, a także w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki i w urzędach organów mu podległych lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami”, system stałych dyżurów.

2. Wykaz jednostek, w których tworzy się system stałych dyżurów, określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Decyzję o uruchomieniu systemu stałych dyżurów podejmuje Minister Gospodarki.

§ 3

1. Stały dyżur w Ministerstwie Gospodarki pełniony jest przez pracowników Ministerstwa Gospodarki całodobowo, od momentu jego uruchomienia.

2. Stały dyżur w jednostkach pełniony jest przez pracowników tych jednostek całodobowo, od momentu jego uruchomienia.

3. Stały dyżur, o którym mowa w ust. 1 podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Gospodarki, zwanemu dalej „Dyrektorem Generalnym”.

4. Stały dyżur, o którym mowa w ust. 2 podlega bezpośrednio kierownikom jednostek.

§ 4

1. Za zorganizowanie stałego dyżuru, kierowanie jego działalnością oraz przekazywanie decyzji o jego uruchomieniu, odpowiedzialni są:

1) w Ministerstwie Gospodarki – Dyrektor Generalny;

2) w jednostkach – kierownicy jednostek.

2. Zorganizowanie stałego dyżuru obejmuje:

1) wyznaczenie osób do pełnienia stałego dyżuru;

2) przygotowanie miejsca pełnienia stałego dyżuru, w tym jego wyposażenie w niezbędne dokumenty, urządzenia i materiały biurowe, szafy do przechowywania dokumentacji, środki łączności, a także przygotowanie pomieszczenia do odpoczynku, spożywania posiłków i higieny osobistej oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia dla zmiany dyżurnej.

3. Za wyznaczenie osób oraz ich właściwe przygotowanie do pełnienia stałego dyżuru odpowiedzialne są osoby, o których mowa w ust. 1.

§ 5

1. Sposób uruchomienia, szczegółowe zadania, skład, funkcjonowanie, dokumentację, miejsce i wyposażenie stałego dyżuru w Ministerstwie Gospodarki, zostaną określone w „Instrukcji stałego dyżuru w Ministerstwie Gospodarki”.

2. Instrukcję, o której mowa w ust. 1, opracowywuje Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki i przedstawia ją do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu.

3. Sposób uruchomienia, szczegółowe zadania, skład, funkcjonowanie, dokumentację, miejsce i wyposażenie stałego dyżuru w jednostkach zostaną określone w „Instrukcji stałego dyżuru jednostki” opracowywanej przez kierowników jednostek.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 należy wykonać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Organizację systemu stałych dyżurów, w tym realizację przedsięwzięć określonych w § 4 należy zakończyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. O zakończeniu organizacji stałego dyżuru w jednostkach kierownicy jednostek powiadomią Ministra Gospodarki za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki.

3. O zakończeniu organizacji stałego dyżuru w Ministerstwie Gospodarki Dyrektor Generalny powiadomi Ministra Gospodarki.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1593).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ SYSTEM STAŁYCH DYŻURÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 24 Ministra Gospodarki
z dnia 27 października 2008 r. (poz. 24)

WYKAZ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ SYSTEM STAŁYCH DYŻURÓW

1) Agencja Rezerw Materiałowych;

2) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Kornel” w Katowicach;

3) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie;

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;

7) Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie;

8) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” w Katowicach;

9) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach;

10) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

11) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie;

12) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;

13) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

14) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu;

15) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;

16) Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach;

17) Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie;

18) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu;

19) Instytut Elektrotechniki w Warszawie;

20) Instytut Energetyki w Warszawie;

21) Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku;

22) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

23) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie;

24) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;

25) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

26) Instytut Lotnictwa w Warszawie;

27) Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie;

28) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;

29) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

30) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;

31) Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach;

32) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie;

33) Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach;

34) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;

35) Instytut Odlewnictwa w Krakowie;

36) Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie;

37) Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie;

38) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie;

39) Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu;

40) Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku;

41) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;

42) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;

43) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

44) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie;

45) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;

46) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;

47) Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

48) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;

49) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

50) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;

51) Instytut Włókiennictwa w Łodzi;

52) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;

53) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie;

54) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu;

55) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach;

56) Ośrodek badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” w Krakowie;

57) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex” w Bielsku-Białej;

58) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania „EMPAK” w Krakowie;

59) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM-OBR” w Warszawie;

60) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” w Poznaniu;

61) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych „BOSMAL”w Bielsku-Białej;

62) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu;

63) „Poltegor-lnstytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu;

64) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP” w Warszawie;

65) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce;

66) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

67) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

68) Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym;

69) Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie-Jeziornej;

70) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim;

71) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu;

72) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku;

73) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu;

74) Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach;

75) Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;

76) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

77) Polskie Centrum Akredytacji;

78) Urząd Dozoru Technicznego;

79) Główny Urząd Miar;

80) Urząd Regulacji Energetyki;

81) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »