| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 5 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji warunków umów o oddanie jednostek badawczo-rozwojowych do odpłatnego korzystania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków umów, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)), o oddanie do odpłatnego korzystania jednostek badawczo-rozwojowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Oddanie do odpłatnego korzystania dotyczy następujących jednostek badawczo-rozwojowych:

1) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel” w Katowicach;

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;

3) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych „BOSMAL” w Bielsku-Białej;

4) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu;

5) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

6) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie.

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) przeprowadzenie negocjacji z następującymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji:

a) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel”,

b) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej,

c) Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji,

d) Centrum Rozwojowe „Automatyka i Technika Napędów”,

e) Instytut Logistyki,

f) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea”;

2) ustalenie warunków umów o oddanie jednostek badawczo-rozwojowych określonych w § 1 ust. 2 do odpłatnego korzystania, w szczególności określenie:

a) wartości przedmiotu i zakresu umowy,

b) warunków spłaty ustalonej wartości,

c) czasu trwania umowy,

d) kar z tytułu nie przestrzegania warunków umowy,

e) warunków umożliwiających stronom rozwiązanie umowy;

3) przedstawienie wynegocjowanych warunków umów Ministrowi Gospodarki do akceptacji.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Stanisław Hebda, Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Aneta Piątkowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki;

3) członkowie:

a) Elżbieta Paradowska, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Gospodarki,

b) Andrzej Chwas – Dyrektor Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii Ministerstwa Gospodarki,

c) Henryk Nastalski – Radca Ministra w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

3. Zespół podejmuje uchwały większością głosów.

§ 5

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 123, poz. 1291, Nr 116, poz. 1207 i Nr 273, poz. 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 184, poz. 1539 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »