REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 16

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 2 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 35 Ministra Gospodarki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin zakończenia likwidacji, zwany dalej „dniem likwidacji” wyznacza się na dzień 31 marca 2009 r.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mienie użytkowane przez Wydział zostaje przekazane nieodpłatnie Ambasadzie RP w Tunisie, z wyjątkiem samochodu osobowego i sprzętu komputerowego, które zostają przekazane nieodpłatnie Ministerstwu Gospodarki.”;

3) w § 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) protokolarne przekazanie mienia Ambasadzie RP w Tunisie oraz Ministerstwu Gospodarki;”;

4) w § 5 wyrazy „na 2008 rok” zastępuje się wyrazami „na rok 2009”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

w porozumieniu
Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2009-03-02
  • Data obowiązywania: 2009-03-02
  • Z mocą od: 2009-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA