REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 24

ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 18 czerwca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zmienionym zarządzeniem nr 17 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 46 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 95 Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 164 Ministra Gospodarki z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzeniem nr 7 Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Zespół Przedsiębiorczości;

3) Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia;

4) Zespół Innowacji i Technologii;

5) Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych;

6) Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych;

7) Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich;

8) Zespół Własności Przemysłowej;

9) Zespół Badań i Rozwoju;

10) Zespół Instrumentów Inwestycyjnych;

11) Zespół Instrumentów Szkoleniowych;

12) Zespół Koordynacji Wdrażania Programów;

13) Zespół Komunikacji Zewnętrznej;

14) Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki;

15) Zespół Projektów Infrastrukturalnych;

16) Zespół Finansowo-Księgowy;

17) Zespół Administracyjno-Budżetowy;

18) Zespół Audytu Wewnętrznego;

19) Zespół Prawny;

20) Zespół Informatyki;

21) Zespól Expo;

22) Zespół Zamówień Publicznych;

23) Zespół Zarządzania Jakością;

24) Zespół Zarządzania Kadrami.”;

2) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemny wniosek:

a) ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) Prezesa PARP,

c) co najmniej połowy członków Rady, w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.”;

3) w § 6 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, w szczególności w wyniku choroby, urlopu, wyjazdu służbowego prawa i obowiązki Przewodniczącego wykonuje jego zastępca.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-05
  • Data wejścia w życie: 2009-06-18
  • Data obowiązywania: 2009-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA