REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 6

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania struktury, celów i mierników dla budżetu zadaniowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 17 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej "Urzędem", tworzy się Zespół do spraw opracowania struktury, celów i mierników dla budżetu zadaniowego, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie propozycji celów i mierników dla zadania 6.5 - Ochrona konkurencji i konsumentów oraz podzadań i działań tego zadania, algorytmów obliczania wartości wykonania tych mierników oraz podziału zadań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przekazywania danych do obliczania wartości wykonania mierników i w zakresie obliczania wartości wykonania mierników;

2) opracowanie rekomendacji dla Prezesa Urzędu w zakresie struktury budżetu zadaniowego Urzędu, służącej do opracowania budżetu zadaniowego na rok 2023 oraz kolejne lata.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Anna Pawłowska, Dyrektor Biura Finansowego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Małgorzata Intze, naczelnik w Biurze Finansowym;

3) członkowie Zespołu:

a) Robert Ligęza, główny specjalista w Biurze Finansowym,

b) Agnieszka Szostak-Kulma, główny specjalista w Biurze Prezesa,

c) Ewa Dąbrowska, sekretarz w Biurze Współpracy Międzynarodowej,

d) Wojciech Szymczak, Dyrektor Departamentu Analiz Rynku,

e) Joanna Jankowska-Kuć, Dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej,

f) Agnieszka Orlińska, specjalista w Departamencie Komunikacji,

g) Katarzyna Owczarek, naczelnik w Departamencie Kontroli Koncentracji,

h) Katarzyna Kukuć, Zastępca Dyrektora w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej,

i) Agata Klusek-Dąbrowska, starszy specjalista w Departamencie Nadzoru Rynku,

j) Patrycja Grabara, główny specjalista w Departamencie Ochrony Konkurencji,

k) Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów,

l) Paulina Klonowska, Dyrektor Departamentu Postępowań w Sprawie Zatorów Płatniczych,

m) Daniel Mańkowski, Dyrektor Departamentu Prawnego,

n) Grzegorz Pniewski, główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym,

o) Beata Cebula, naczelnik w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym,

p) Paweł Kuźma, Dyrektor Departamentu Przewagi Kontraktowej,

q) Dariusz Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Analiz.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) ustala harmonogram pracy Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

4) planuje i organizuje bieżącą pracę Zespołu, w tym ustala terminy i programy posiedzeń Zespołu;

5) tworzy podzespoły, o których mowa w § 7.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania realizuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy i ustala zakres zagadnień, które będą przedmiotem poszczególnych posiedzeń.

2. Przewodniczący Zespołu może zorganizować posiedzenie Zespołu w siedzibie Urzędu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (spotkanie w trybie zdalnym) lub zdecydować o przeprowadzeniu uzgodnień w ramach Zespołu i zatwierdzeniu dokumentacji przygotowywanej przez Zespół w trybie obiegowym.

§ 6.

Zespół działa kolegialnie.

§ 7.

W ramach Zespołu mogą być tworzone podzespoły w celu opracowania określonych celów i mierników, w szczególności z zakresu:

1) ochrony konkurencji;

2) ochrony konsumentów i nadzoru rynku;

3) pomocy publicznej.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu może występować do dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu w sprawie udzielenia pomocy w realizacji zadań Zespołu.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu są obowiązani do współpracy z Zespołem przy realizowaniu przez Zespół powierzonych mu zadań.

§ 9.

Przewodniczący Zespołu przedstawi Prezesowi Urzędu opracowane i zatwierdzone przez Zespół rekomendacje i propozycje, o których mowa w § 2, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 10.

Zespół rozwiązuje się z dniem przyjęcia przez Prezesa Urzędu rekomendacji i propozycji, o których mowa w § 2.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-26
  • Data wejścia w życie: 2021-11-27
  • Data obowiązywania: 2021-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA